Pacientům s poškozením mozku by mohl pomoci nový neurorehabilitační systém z Ostravy

Pacientům s poškozením mozku by mohl pomoci nový neurorehabilitační systém z Ostravy

Převzato z Ostravské univerzity:

Vědci Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské vytvoří s pomocí lékařů, ošetřovatelů a psychologů Fakultní nemocnice v Ostravě speciální neurorehabilitační systém pro pacienty s poškozením mozku.

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU spolu s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ambulancí klinické psychologie s.r.o. uspěla v programu ÉTA2 u Technologické agentury ČR (TAČR) s projektem „Chytrý neurorehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313).

Číst celý článek na OU