NRKR 20

NRKR 20

Milí přátelé, vážené kolegyně a kolegové,

srdečně vás zveme na třetí ročník České konference neurokognitivní rehabilitace, která se bude konat 1. a 2. října 2020 v Ostravě.

Letošní ročník se nese ve znamení hodnot, které vzešly z celosvětové „coronavirové sitace“ a z nich vycházejících opatření napříč resorty.

Zodpovědnost plynoucí z vědomí nutnosti zachování kontinuity a kvality poskytované neurorehabilitační péče.

Flexibilita potřebná k smysluplnému přizpůsobení stávajících procesů a metod neurorehabiltace novým poznatkům a skutečnostem.

Rychlost potřebná k přijetí vzniklých změn.

A v neposlední řadě odvaha čelit nejistotě a rizikům spojeným s fungováním v přímém kontaktu s pacienty,  hledat nové cesty v rámci limitovaných podmínek vlastních profesí.

Věříme, že se z krize rodí příležitost, a že se nám společně podaří naplnit multidisciplinární duch konference a jeho základní motto: „Jsme v tom spolu!“. Naším hlavním cílem je sdílet poznatky získané v oblasti poskytování distanční neurorehabilitační peče a tyto zkušenosti zúročit ve vlastních praxích.

I letos se budeme snažit přátelskou formou propojit světy klinických oborů, medicíny, neuropsychologie, rehabilitace a ošetřovatelství, se světem školství, medicínských technologií a počítačů. Cílem konference je prohlubovat multioborovou spolupráci, tak nezbytnou při řešení obtíží souvisejících s péčí o pacienty se vzniklým postižením mozku. Synergie vycházející z rozdílných oborů nám pomáhá vytvářet jedinečný vědní a klinický obor, jehož smyslem je co nejdříve vrátit pacienty do jejich běžných životů.

Web konference: https://csnr.cz/nrkr20

Program: https://csnr.cz/nrkr20/#program

Registrace: https://csnr.cz/nrkr20/events/ceska-konference-neurokognitivni-rehabilitace/