Kurz – Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Kurz – Vývojová psychopatologie ve školním prostředí
Plakát pro kurz Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Plakát pro kurz Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Kurz zahrnuje cyklus seminářů a je určen všem pedagogickým pracovníkům. Kurz shrnuje současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnosticky a následné intervence v prostředí školy.
Diskutovaná problematika zahrnuje spektrum vývoje předškolního, mladšího školního, staršího školního věku a období adolescence. Každé téma je zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu poznání (dle klasifikace MKN 10. a DSM V.), rozboru kasuistických ukázek a formou metodické podpory vycházející z praxe účastníků kurzu.

Lektoři:
 • PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová
 • PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
 • Mgr. Kristína Medalová, MSc.
 • Mgr. et Mgr Petra Sobková
Cílová skupina:
 • Učitelé
 • Učitelé – metodici prevence
 • Speciální pedagogy
 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogy v zařízení pro další vzdelávání pedagogických pracovníku
 • Metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně a vedoucí pedagogické pracovníky
 • Výchovní poradci
Akreditováno: MŠMT
Kapacita kurzu: max. 15 posluchačů
Termín: Březen 2017 – Březen 2018
Časová dotace kurzu je 40 hodin (rozděleno do 5 bloků)
Místo konání: Ambulance klinické
Cena kurzu: 10 00 Kč
Kontakt:
Ing. Eliška Kulová, Ph.D.
eliska.kulova@yakna.cz