Kurz – Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Kurz – Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Pětidenní cyklus seminářů shrnuje současný stav poznání psychopatologických jevů ve školním prostředí. Nabízí vhled do psychologické problematiky, která souvisí s rozvojem a udržováním poruchového chování a symptomatologie.

Témata pokrývají problematiku poruch intelektu, specifických poruch učení, ADHD, pervazivních vývojových poruch, poruch řeči a jazyka, emočních poruch v dětství a dospívání a problematiku výskytu a rozvoje sociálně patologických jevů. Témata jsou zpracována formou přehledu teoretických konceptů, kasuistických ukázek a metodické podpory praxe účastníků kurzu.

Cílem seminářů je rozvoj schopnosti pedagogické diagnostiky a realizace včasné a efektivní intervence v prostředí školy.

 

Lektoři: PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová, PhDr. Petr Nilius, Ph.D., Mgr. Kristína Medalová, MSc.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci, speciální pedagogové a metodici prevence
Akreditace: MŠMT ČR v rámci DVPP
Kapacita: max. 15 lidí
Časová dotace: 40 hodin
Kdy: 20. – 21.9.2017 (úvod, další termíny po vzájemné dohodě)
Cena: 9 500 Kč

REGISTRACE NA KURZ

Kliknutím na odkaz se otevře stránka pořadatele kurzu.