Kurz – Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostředí (pro psychology)

Kurz – Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostředí (pro psychology)
Kurz skola psychologove plakat

Plakát pro kurz Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostředí

 

Kurz Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostredí zahrnuje cyklus seminářů a je určen psychologům. Kurz shrnuje současný stav poznání psychologické diagnostiky a možnosti následné psychologické intervence v prostredí školy a každé téma je zpracováno formou prednášky a metodické podpory samostatné praxe účastníku kurzu. Obsah kurzu reflektuje současný stav poznání (dle klasifikace MKN 10. a DSM V.) v kontextu projevu a výskytu v rámci školního prostředí a je rozdělen do desíti samostatných bloků.

Lektoři:
  • PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová
  • PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
  • Mgr. Kristína Medalová, MSc.
  • Mgr. et Mgr Petra Sobková
Cílová skupina: Psychologové
Akreditováno: MŠMT
Kapacita kurzu: max. 15 posluchačů
Termín: Březen 2017 – Březen 2018
Časová dotace kurzu je 81 hodin (rozděleno do 10 bloků)
Místo konání: Ambulance klinické
Cena kurzu: 18 600 Kč
Kontakt:
Ing. Eliška Kulová, Ph.D.
eliska.kulova@yakna.cz