Kurz – Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

Kurz – Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

160810_01 kurz osetrovatelstvi plakat

Plakát ke kurzu Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi

Cílem týdenního interaktivního teoreticko–praktického kurzu neurokognitivní rehabilitace je seznámit posluchače s komplexním přístupem rehabilitace kognitivních poruch u pacientů s  akutně vzniklým onemocněním mozku a poukázat na možnosti a úskalí ošetřovatelské péče od přijetí do nemocnice až po návrat do zaměstnání. V rámci teoretické části bude diskutována problematika kognitivní rehabilitace od akutních stavů po návrat do běžného života na pozadí současného stavu poznání oboru neurorehabilitace v ošetřovatelské praxi, která rovněž zahrnuje oblasti psychologické, logopedické a rehablitiační péče, ale také oblast sociálně právní a etickou. Cílem kurzu je nabídnout holistický, individualizovaný  a kontinuální Ostravský model péče o pacienty s kognitivním postižením v kontinuu od akutních stavů, přes subaktuní do postakutních forem péče.

 

Vedoucí kurzu: PhDr. Petr Nilius, Mgr. Petra Krulová
Cílová skupina: Všeobecné sestry, zdravotně sociální pracovníci
Akreditováno: ČAS
Kapacita kurzu: max. 15 posluchačů
Termín: 3.10 – 7.10.2016
Časová dotace kurzu je 40 hodin
Místo konání: YAKNApoint v Ostravě a Centrum pro kognitivní poruchy – FN Ostrava
Cena kurzu: 7.500,- Kč
Kontakt: Mgr. Petra Krulová, petra.krulova@fno.cz