Kurz – neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi 2019

Kurz – neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi 2019

Dovolujeme si vás pozvat na týdenní kurz neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelské praxi 2019. Cílem týdenního interaktivního teoreticko–praktického kurzu kognitivní rehabilitace je seznámit posluchače s komplexním přístupem rehabilitace kognitivních poruch u pacientů s akutně vzniklým postižením mozku a poukázat na možnosti a úskalí ošetřovatelské péče od přijetí do nemocnice až po návrat do běžného života.

V kurzu bude diskutována problematika kognitivní rehabilitace od akutních stavů po návrat do běžného života na pozadí současného stavu poznání oboru neurorehabilitace. Témata kurzu souvisejí s interdisciplinárním přístupem na pomezí ošetřovatelské péče, neuropsychologie, logopedie a rovněž pokrývají oblasti etiky a sociálně právní.

Cílem kurzu je nabídnout přehlednou a zábavnou formou Ostravský model péče o pacienty celého věkového spektra s akutně vzniklým postižením mozku v kontinuu od akutních stavů, přes subakutní do post akutních forem péče.

 

Garant kurzu: PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
Kontakt: Ing. Martina Niliusová – e-mail: martina.niliusova@gmail.com
Cílová skupina: Všeobecné sestry, Zdravotně sociální pracovníci
Akreditace: ČAS
Kapacita: max. 15 lidí
Časová dotace: 40 hodin
Kde:

  • Teoretická část – YaknaPoint (Spojů 835/2, Ostrava – Poruba)
  • Praktická část – FNO – Centrum pro kognitivní poruchy (Fakultní Nemocnice Ostrava)

Kdy: 11.- 15.02.2019
Cena: 7 500 Kč (zaměstnanci FNO 6 000 Kč)

Registrace je na stránkách pořadatele yakna.cz

REGISTRACE