Jsme profesionálové z řad lékařských a nelékařských zdravotnických povolání a rodinných příslušníků pacientů, kteří se věnují lidem po úrazech a onemocnění mozku. Společně vytváříme Neuroportal.

Cílem projektu Neuroportal je podpořit plynulý přechod mezi jednotlivými stádii péče o pacienty po úrazech hlavy, cévních mozkových příhodách, onemocnění mozku, neurodegenerativních onemocnění a neurovývojových poruch.

Tvoříme portál, který se stane informačním bodem, adresářem a kontaktem na formy dostupné zdravotnické a sociální péče, kterou lidé potřebují v různých fázích léčby.

Výchozím bodem projektu je pro nás Moravskoslezský kraj, v rámci kterého vzniká směrovník (rozcestník) a ucelený seznam kontaktů na formy dostupné odborné péče, kontakty na svépomocné organizace, aktivity, sociálně právní nasměrování a formy edukace (rodiny a pacienti) a možnosti vzdělávání v dané oblasti.

Postupem času budeme projekt rozšiřovat po jednotlivých krajích ČR, tak aby vznikl přehledný, jednoduchý a srozumitelný informační systém pro všechny, kteří hledají pomoc.

Rádi bychom spolupracovali s lidmi, které spojuje vědomí, že se to může stát každému z nás.

Jsme v tom spolu.

Chcete se podílet na tvorbě Neuroportalu?
Chcete přidat své zařízení do databáze?
Máte kurz, který by jste chtěli na Neuroportalu zobrazit?
Máte jakýkoliv dotaz?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.