Česká konference neurokognitivní rehabilitace

Česká konference neurokognitivní rehabilitace

Druhý ročník české konference neurokognitivní rehabilitace

3. a 4. října 2019 od 9:00 hodin v Ostravě.

Srdečně Vás zveme na druhý ročník České konference neurokognitivní rehabilitace, která se bude konat 3. a 4. října 2019  v Ostravě.

I letos se budeme snažit přátelskou formou propojit světy klinických oborů – medicíny, neuropsychologie, rehabilitace a ošetřovatelství, se světem školství, medicínských technologií a počítačů. Cílem konference je prohlubovat multioborovou spolupráci, toliko nezbytnou při řešení obtíží, souvisejících s péčí o pacienty se vzniklým postižením mozku. Synergie vycházející z rozdílných oborů nám pomáhá vytvářet jedinečný vědní a klinický obor, jehož hlavním cílem je co nejdříve navrátit pacienty do jejich běžných životů.

V rámci multioborového fóra budeme formou přednášek, kasuistik a diskusí prezentovat provázanost a široké spektrum přístupů zdravotnických oborů, obohacených o technologická řešení aplikovaná v rámci neurorehabilitace. A protože rosteme, bude konference rozšířena o navazující půlden workshopů s praktickými ukázkami a sdílením zkušeností napříč obory.

Věříme, že se nám i letos, společně s vámi a geniem loci města Ostravy, podaří naplnit multidisciplinární duch konference a jeho základní motto: „jsme v tom spolu“.

Registrace a více informací na stránkách konference.