Kurz – Vývojová psychopatologie ve školním prostředí

Kurz zahrnuje cyklus seminářů a je určen všem pedagogickým pracovníkům. Kurz shrnuje současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnosticky a následné intervence v prostředí školy. Diskutovaná problematika zahrnuje spektrum vývoje předškolního, mladšího školního, staršího školního věku a období adolescence. Každé téma je zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu poznání (dle […]

Přečíst více

Kurz – Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostředí (pro psychology)

  Kurz Vývojová psychopatologie a psychodiagnostika ve školním prostredí zahrnuje cyklus seminářů a je určen psychologům. Kurz shrnuje současný stav poznání psychologické diagnostiky a možnosti následné psychologické intervence v prostredí školy a každé téma je zpracováno formou prednášky a metodické podpory samostatné praxe účastníku kurzu. Obsah kurzu reflektuje současný stav poznání (dle klasifikace MKN 10. […]

Přečíst více

Setkání – YaknaMozek

– Pozvánka – Milé kolegyně a kolegové, přátelé kognitivní rehabilitace a tréninku, dovolujeme si Vás pozvat na naše podzimní setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. 2016 v 17.00 u nás v Ambulanci klinické psychologie v Ostravě (Spojů 835/2). Tématicky navážeme na proběhlý kurz Neurokognitivní reahabilitace v ošetřovatelství, shrneme proběhlý rok (spuštění Neuroportalu, realizace […]

Přečíst více